வேண்டாமே

அந்தந்த நேரத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பதிவு செய்வதற்காகவே இந்த பிளாக். சனநாயக பண்பிற்காக மட்டுமே பின்னூட்ட பெட்டியை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் மற்றபடி பின்னூட்டங்களை நான் கண்டுகொள்வதில்லை எனவே உங்கள் நேரத்தையும் என் நேரத்தையும் வீணடிக்கவேண்டாமே! பதிவுகள் பிடித்தால் மறுபடியும் வாருங்கள் இல்லையேல் குப்பை என்று என்று ஒதுக்கி அடுத்த பிளாக்கைப் பாருங்கள். உலகம் பெரியது. For some posts, no comments.


Wednesday, May 30, 2007

தனி ஒரு மனிதனுக்கு

அதிகார பிச்சைஎன்னத்த சொல்ல
தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திட சொன்னார்கள் அன்று.

இருக்கும் கற்களை ஒழித்தாலே போதும் என்று சொல்லியிருப்பாரோஇன்று.