வேண்டாமே

அந்தந்த நேரத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பதிவு செய்வதற்காகவே இந்த பிளாக். சனநாயக பண்பிற்காக மட்டுமே பின்னூட்ட பெட்டியை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் மற்றபடி பின்னூட்டங்களை நான் கண்டுகொள்வதில்லை எனவே உங்கள் நேரத்தையும் என் நேரத்தையும் வீணடிக்கவேண்டாமே! பதிவுகள் பிடித்தால் மறுபடியும் வாருங்கள் இல்லையேல் குப்பை என்று என்று ஒதுக்கி அடுத்த பிளாக்கைப் பாருங்கள். உலகம் பெரியது. For some posts, no comments.


Friday, September 28, 2007

அடையாளம்!!!!!!!!!!!!!!!!

"விலங்கிற்கும் ஒளிக்கும் பிறந்தவர்களின் அடையாளம்
உத்தமர்கள்"
" தாய்களின் அடையாளம்
பத்தினிகள்"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????.

"பெயர் தெரியாத மனிதனின் விந்துவிற்கு பிறந்தவர்களின் அடையாளம்
அநாதைகள்"

"தாய்களின் அடையாளம்

விபச்சாரிகள்"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????