வேண்டாமே

அந்தந்த நேரத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பதிவு செய்வதற்காகவே இந்த பிளாக். சனநாயக பண்பிற்காக மட்டுமே பின்னூட்ட பெட்டியை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் மற்றபடி பின்னூட்டங்களை நான் கண்டுகொள்வதில்லை எனவே உங்கள் நேரத்தையும் என் நேரத்தையும் வீணடிக்கவேண்டாமே! பதிவுகள் பிடித்தால் மறுபடியும் வாருங்கள் இல்லையேல் குப்பை என்று என்று ஒதுக்கி அடுத்த பிளாக்கைப் பாருங்கள். உலகம் பெரியது. For some posts, no comments.


Wednesday, April 09, 2008

நான் ரசித்தது

The LOGIC works in the worldFather: I want you to marry a girl of my choiceSon: "I will choose my own bride!"Father: "But the girl is Bill Gate's daughter."Son: "Well, in that case...ok"Next Father approaches Bill Gates.Father: "I have a husband for your daughter."Bill Gates: "But my daughter is too young to marry!"Father: "But this young man is a vice-president of the World Bank."Bill Gates: "Ah, in that case...ok"Finally Father goes to see the president of the World Bank.Father: "I have a young man to be recommended as a vice-president."President: "But I already have more vice- presidents than I need!"Father: "But this young man is Bill Gate's son-in-law."President: "Ah, in that case...ok"


Moral : Even If you have nothing, You can get Anything ,
If your attitude is positive.