வேண்டாமே

அந்தந்த நேரத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பதிவு செய்வதற்காகவே இந்த பிளாக். சனநாயக பண்பிற்காக மட்டுமே பின்னூட்ட பெட்டியை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் மற்றபடி பின்னூட்டங்களை நான் கண்டுகொள்வதில்லை எனவே உங்கள் நேரத்தையும் என் நேரத்தையும் வீணடிக்கவேண்டாமே! பதிவுகள் பிடித்தால் மறுபடியும் வாருங்கள் இல்லையேல் குப்பை என்று என்று ஒதுக்கி அடுத்த பிளாக்கைப் பாருங்கள். உலகம் பெரியது. For some posts, no comments.


Sunday, August 17, 2008

இந்த சிலையில் உள்ள உள்குத்து??

எனக்கு இதைப் பார்த்தவுடன் தோன்றியது, ஆரம்பிச்சுடானுங்கயா பிரச்சனையை RSS பண்னாடைகள்....

Hint: இந்த யானை சிலை அமர்ந்திருக்கும் இடம்.

உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது??